Samir Səmədov

Səmədov Samir Bəxtiyar oğlu 2005-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakültəsinin İnformatika ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə, 2008-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş, həmin il Bakı Dövlət Universitetinin aspiranturasına daxil olmuşdur. 

Texnika üzrə fəlsəfə doktorudur. 19 iyun 2013-cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda 3338.01 – Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) ixtisası üzrə dissertasiya işini müdafiə etmişdir. 

15 ildən artıq fərqli İT sahələrində (Bank, Card & Data Processing mərkəzləri, dövlət sektoru) çalışır.

2013-cü il Fevral ayından Oracle şirkətinin elit qrupunun üzvüdür Oracle 11g Certified Master (OCM)

Samir Səmədov Oracle şirkətinin təşkil etdiyi aşağıdakı mövzular üzrə müvəffəqiyyətlə imtahanlar vermişdir: 

 • 1Z0-007: Introduction to Oracle9i: SQL

 • 1Z0-031: Oracle9i: DBA Fundamentals l

 • 1Z0-033: Oracle9i: Performance Tuning

 • 1Z0-101: Program with PL/SQL

 • 1Z0-032: Oracle9i: DBA Fundamentals 2

 • 1Z0-040: Oracle Database 10g: New Features for Administrators

 • 1Z0-047: Oracle Database: SQL Certified Expert

 • 1Z0-050: Oracle Database 11g: New Features for Administrators

 • 1Z0-046 Oracle Database 10g: Managing Oracle on Linux Certified Expert

 • Oracle 11g Certified Master 2 Practice Days Exam

 • 1Z0-060: Upgrade to Oracle Database 12c

 • 1Z0-931: Oracle Autonomous Database Cloud 2019 Certified Specialist

 • 1Z0-1072: Oracle Cloud Infrastructure 2019 Architect Associate

 • 1Z0-1085: Oracle Cloud Infrastructure Foundations 2020