SQL Kurslar

Bu gün SQL-a həsr olunmuş çoxlu sayda kurslar var. Amma uzun müddət dərs dedikdən sonra biz tələbələrimizin üçün lazımlı bir kurs proqrammı yaratdıq, hətda azərbaycan dilində SQL üzrə yeganə olaraq kitab yazdıq.
 Çünki hər bir tələbənin öz məqsədi var:
    • Onlardan bəziləri SQL-ı öyrənmək istəyir
    • Bəziləri Oracle şirkətlənin rəsmi SQL imtahanlarını vermək üçün öyrənir
    • Bəziləri isə SQL biliklərini artırmaq istəyir

Sizləri bizim “SQL asan yanaşma yolu” ilə kurslarımıza dəvət edirik  !